logo
Auteursrecht

Een groot deel van het beeldmateriaal van de beeldbank geniet auteursrechtelijke bescherming. De (auteurs)rechten op het merendeel van het beeldmateriaal liggen bij de stichting. Die heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbenden op de rest van het beeldmateriaal te achterhalen. Bij beeldmateriaal, dat onder de (auteurs)rechten van een derde bleek te vallen, staat dat vermeld.

Als u meent dat ten onrechte zonder toestemming van de (auteurs)gerechtigde beeldmateriaal is opgenomen, verzoekt het bestuur van de stichting u vriendelijk contact op te nemen met de beheerder van de beeldbank.

U mag het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van de stichting(afgegeven door de beheerder van de beeldbank) verder openbaar maken of verveelvoudigen.
Er is ook beeldmateriaal opgenomen dat onder de (auteurs)rechten van derden valt. Voor namen en adressen van deze derden kunt u contact opnemen met de beheerder van de beeldbank.

Voorts wijst de stichting erop dat het zonder schriftelijke toestemming van de beheerder van de beeldbank (namens de stichting) niet is toegestaan om het volgende te doen:

a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de beeldbank;
b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiŽle delen van de inhoud van de beeldbank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de beeldbank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de stichting.